ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Lakossági fogyasztók leolvasási – számlázási rendje

A Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén bevezette az évente egy alkalommal történő vízmérő leolvasáson alapuló, víz-csatornadíj átalány számlázási rendszert.

A számlázási rendszer lényege, hogy a Fogyasztó egy általa, vagy az előző év fogyasztása alapján, társaságunk által megállapított átalány mennyiségéről kap havi részszámlát. A számlaküldemények kiküldésére negyedévente kerül sor, mely 3 különböző hónapra, különböző fizetési határidőre, előre kibocsátott átalány számlákat tartalmazza.

Az átalány számlákban foglalt m3 mennyiség módosítására lehetősége van Fogyasztóinknak. Mivel a számlák három hónapra előre készülnek el, így bizonyos változások (pl.: vízmérőcsere, átalány módosítás, fizetési mód változtatás, fizetési cím változás…) csak a soron következő 3 db átalány számlában, illetve az éves elszámoló számlában (pl.: árváltozás, szennyvíz rácsatlakozás, csatornadíj jóváírás csőtörés miatt, mellékvízmérő, locsolási mellékvízmérő fogyasztásának jóváírása…) jelennek meg.

Lakossági fogyasztók esetében évente egy alkalommal történik meg a vízmérők leolvasása. A leolvasást követően elszámoló számlát bocsátunk ki, mely a ténylegesen elfogyasztott mennyiség és az év közben, a fogyasztási helyre kibocsátott átalány számlákban foglalt m 3 mennyiség és Ft összeg különbözetét mutatja ki. Az elszámoló számlában az elszámolási időszak alatt kibocsátott részszámlák, azok pénzügyi teljesítésétől függetlenül jóváírásra kerülnek, így az elszámolás eredménye nem tekinthető folyószámla egyenlegnek.

Amennyiben az elszámoló számla túlfizetést mutat, és az elszámolt időszakra kibocsátott valamennyi részszámla befizetésre került, a túlfizetéseket a soron következő részszámlában kompenzálással rendezzük. Amennyiben a fogyasztási helyen díjhátralék áll fenn, a negatív végösszegből a fennálló tartozás figyelembevételre kerül. Ha a túlfizetés összege meghaladja a bruttó 20.000,- Ft-ot a fogyasztási helyen ellenőrző leolvasást tartunk, melyhez együttműködését kérjük.

A fogyasztóhelyen esetlegesen fennálló díjhátralékról a számla lábjegyzetében külön tájékoztatást adunk. Szintén itt kerül feltüntetésre, hogy a következő elszámolási időszakra milyen havi általány mennyiség került megállapításra.

Az elszámoló számlában jelentkeznek az évközben, a részszámlákban fel nem tüntetett, fentebb említett tételek (pl.: árváltozás, szennyvíz rácsatlakozás…), továbbá - azon fogyasztók részére, akik a havi részszámlázást kérték - szerepel egy tárgyhavi részszámla is, mely a leolvasás napjától, a leolvasási időszak hónapjának végéig arányosított átalány mennyiségét tartalmazza. A tört hónapról szóló részszámla a soron következő elszámolási időszak elszámoló számlájában kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a fogyasztási helyet annak zártsága, vagy egyéb körülmények (pl.: vízzel teli akna) miatt a leolvasást végzők nem tudják leolvasni, becsült számla kerül kibocsátásra. A becsült számla az előző év fogyasztása alapján átlagolt fogyasztást tartalmazza, mely a következő évi elszámoláskor, mint kibocsátott átalány számla, jóváírásra kerül.

Elkerülendő a becsült számlát, felhívjuk Fogyasztóink figyelmét, hogy az adott fogyasztási hely következő leolvasásának időszakát minden számlánkban előre feltüntetjük, így lehetőségük nyílik az ott feltüntetett időintervallumban – mely jellemzően egy hónap – a mérőállás bejelentésére.

Mivel a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén évente egy alkalommal történik lakossági vízmérő leolvasás, a reklamációk elkerülése érdekében felhívjuk figyelmüket a megadott határidőn belül a leolvasás feltételeinek biztosítására, illetve a mérőállás utólagos bejelentésére.

Közületi fogyasztók leolvasási – számlázási rendje

Társaságunknál a közületi számlaküldemények kiküldésére negyedévente kerül sor, mely 3 különböző hónapra, különböző fizetési határidőre, előre kibocsátott számlákat tartalmazza. Mivel a számlák három hónapra előre készülnek el, így bizonyos változások (pl.: vízmérőcsere, általány módosítás, fizetési mód változtatás…) csak a soron következő 2 db átalány számlában, illetve a negyedéves elszámoló számlában (pl.: árváltozás, szennyvíz rácsatlakozás, mellékvízmérő fogyasztásának jóváírása…) jelennek meg. 

A számlázási rendszerünk lényege, hogy a Fogyasztó egy meghatározott átalány mennyiségről kap havi részszámlát, mely a korábbi fogyasztási adatok alapján kerül meghatározásra. A részszámlákban foglalt átalány mennyiségének módosítását írásban vagy ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen is kezdeményezheti.

A vízmérő leolvasást követően elszámoló számlát bocsátunk ki, mely a ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség és a megelőző két hónapban, a fogyasztási helyre kibocsátott részszámlákban foglaltak különbözetét mutatja. Az elszámoló számlában az elszámolási időszak alatt (jelen esetben negyedév) kibocsátott részszámlák, azok pénzügyi teljesítésétől függetlenül beszámításra kerülnek, így az elszámolás eredménye nem tekinthető folyószámla egyenlegnek!

Az elszámoló számlában szerepel egy tárgyhavi részszámla is, mely a leolvasás napjától, a leolvasási időszak (a leolvasás hónapja) végéig arányosított átlagfogyasztás mennyiségét tartalmazza. A tört hónapról szóló részszámla a soron következő elszámolási időszak elszámoló számlájában kerül beszámításra.


Copyright © 2024. Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Zrt. | Minden jog fenntartva Készítette:
http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/buy-levitra.html buy cheap levitra http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/Buy-Cialis.html buy generic cialis http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/buy-viagra.html buy viagra without prescription http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/buy-viagra-online.html buy viagra online cheap http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/Cheap-Cialis.html buy cheap cialis online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/cheap-levitra.html buy cheap levitra online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/cheap-viagra.html cheap viagra canada buying cialis online buying cialis online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/generic-cialis.html is there a generic cialis http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/generic-levitra.html cheapest generic levitra http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/generic-viagra.html is there a generic for viagra http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/order-cialis-online.html ordering cialis http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/order-levitra.html ordering levitra online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/order-viagra.html order viagra overnight http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/sildenafil-citrate.html buy sildenafil 100mg http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/tadalafil-online.html tadalafil best price http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/viagra-pill.html