Számla ismertető

Szolgáltatási díjak

A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díját hatósági díjként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A víziközmű-szolgáltatás díja alapdíjból és a fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj.

A kéttényezős szolgáltatási díj a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi alapdíjból és a fogyasztás mennyiségéhez igazodó fogyasztási díjból áll.

A víziközmű-szolgáltatás alapdíját az a felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatóval közszolgáltatási jogviszonyban állt. Új felhasználási hely kialakítása esetén a felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni.

Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni. Ha a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevételét szennyvízmennyiség-mérő rögzíti, a szennyvíz alapdíj e mérő névleges kapacitásához kötött.

A szennyvízmérő nélküli szennyvíz alapdíj viszonyítási alapja a vízmérő átfolyási átmérője.

Az alapdíjat a szolgáltatásba bekötött felhasználási helyenként, fogyasztástól függetlenül minden hónapra meg kell megfizetni.

A fogyasztással arányos díj alapja az ingatlan bekötési vízmérőjén vagy mellékmérő esetén az azon mért fogyasztás.

A vízdíjról szóló miniszteri rendelet hatályba lépéséig az alkalmazott vízdíj a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépése előtt az adott településen a települési önkormányzat, mint ármegállapító hatóság által rendeletben meghatározott, 2011. december 31.-én alkalmazott díj, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben megengedett, illetve egyéb jogszabályok (pl. a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény) által meghatározott mértékben korrigálva.


Copyright © 2024. Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Zrt. | Minden jog fenntartva Készítette:
http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/buy-levitra.html buy cheap levitra http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/Buy-Cialis.html buy generic cialis http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/buy-viagra.html buy viagra without prescription http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/buy-viagra-online.html buy viagra online cheap http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/Cheap-Cialis.html buy cheap cialis online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/cheap-levitra.html buy cheap levitra online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/cheap-viagra.html cheap viagra canada buying cialis online buying cialis online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/generic-cialis.html is there a generic cialis http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/generic-levitra.html cheapest generic levitra http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/generic-viagra.html is there a generic for viagra http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/order-cialis-online.html ordering cialis http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/order-levitra.html ordering levitra online http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/order-viagra.html order viagra overnight http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/sildenafil-citrate.html buy sildenafil 100mg http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/tadalafil-online.html tadalafil best price http://lajornadajalisco.com.mx/wp-content/plugins/categories-recent-post/1/viagra-pill.html